Home Văn mẫu hay lớp 9 Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ: Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa…Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa