Home Văn mẫu hay lớp 8 Suy nghĩ về câu nói “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”