Home Văn mẫu hay lớp 12 Nghị luận xã hội:Trong rừng có nhiều lối đi, và tôi chọn lối đi không có dấu chân người