Home Văn mẫu hay lớp 12 Nghị luận xã hội:Học mà chỉ ghi nhớ kiến thức một cách máy móc thì khó đạt hiệu quả