Home Văn mẫu hay lớp 12 Nghị luận xã hội :Có 1 nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả 2, đó là hạnh phúc