Home Văn mẫu hay lớp 7 Miêu tả chân dung một người bạn của em – Bài viết số 1 lớp 7 đề 4