Home Văn mẫu hay lớp 7 Dàn ý số 1 đề 4 lớp 7: Miêu tả chân dung một người bạn của em chi tiết đầy đủ