Home Văn mẫu hay lớp 9 Dàn ý phân tích nhân vật ông Hai trong đoạn trích: Ông lão ôm thằng con út lên lòng… lòng ông cũng vơi đi được đôi phần