Home Văn mẫu hay lớp 6 Dàn ý miêu tả bạn thân chi tiết đầy đủ, dàn bài tả bạn là con gái